Wht-09-28-2011

 

Group Size: 
3
Tour Itinerary: 
Lhasa and Namtso Lake 5 day Tour
Tour Highlights: 
Lhasa city - Namtso Lake - Sera Monastery - Drepung Monastery
Tour Dates: 
09/24/2011 to 09/28/2011