Wht-09-13-2011

 

Group Size: 
2
Tour Itinerary: 
Lhasa / Namtso Lake 7 day Tour
Tour Highlights: 
Lhasa city - Namtso - Sera Monastery
Tour Dates: 
09/07/2011 to 09/13/2011